Försäkran om efterlevnad

Kamado Joe
5367 New Peachtree Road, Suite 150, Chamblee, GA 30341

Inledning

Kamado Joe har tagit på sig att följa de högsta standarderna för produktsäkerhet och säkerställer att våra smarta grillenheter, mobilappar och webbtjänster uppfyller stränga säkerhetsprotokoll i enlighet med de brittiska föreskrifterna om produktsäkerhet och telekommunikationsinfrastruktur (Security Requirements for Relevant Connectable Products) 2023 (PSTI). Denna försäkran om efterlevnad beskriver våra metoder och vår efterlevnad av riktlinjerna NIST 8259A, ETSI EN 303 645-kraven och de allmänna PSTI-kraven.

Översikt över efterlevnad

Våra produkter är utformade för att följa alla tillämpliga bestämmelser. Vi säkerställer följande:

  • Identifiering och hantering av enheter: Varje enhet har unik identifiering och säkra hanteringsrutiner som följer både NIST 8259A och ETSI EN 303 645-specifikationerna.
  • Säker konfiguration: Enheter konfigureras på ett säkert sätt med hjälp av krypterad kommunikation och robusta unika autentiseringsmetoder.
  • Skydd av personuppgifter: Vi tillämpar krypterad kommunikation och rigorösa standarder för dataskydd.
  • Logisk åtkomstkontroll: Åtkomst till enhetsgränssnitt kontrolleras noggrant med hjälp av säkra API:er, unika lösenord och fysiska enhetsskydd.
  • Processer för uppdatering av programvara: Användarens samtycke krävs för varje uppdatering av firmware och hanteras på ett säkert sätt.
  • Medvetenhet om cybersäkerhet: Vi upprätthåller höga nivåer av säkerhetsmedvetenhet genom kontinuerlig övervakning, regelbundna kodgranskningar och integrering av avancerade säkerhetsverktyg.

Produktspecifik efterlevnad

Produktens namn Status för efterlevnad Minimiperiod för säkerhetsuppdatering
och support
Konnected Joe - Nordamerika
KJ15041123
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 May 2025
Konnected Joe - Internationellt
KJ15041523
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 May 2025
Pellet Joe - US
KJ15260020
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 May 2025
Pellet Joe - Internationellt
KJ15260120
NIST 8259A / ETSI EN 303 645 / PSTI 2023 May 2025

Dokumentation om efterlevnad

Detaljerad dokumentation av efterlevnad för varje produkt eller förordning finns tillgängliga och uppdateras kontinuerligt för att återspegla de senaste säkerhetsrutinerna och lagstadgade kraven. Dessa dokument kan begäras inom fem arbetsdagar genom att skicka ett e-postmeddelande till security@middlebyoutdoor.com.

Policy för avslöjande av sårbarheter

Vi uppmuntrar rapportering av potentiella säkerhetsproblem via våra dedikerade kanaler. Vår policy för avslöjande av sårbarheter beskriver processen för säker inlämning av rapporter och vårt åtagande att lösa problem snabbt.

Tillämpningsområde: Denna policy gäller för alla Kamado Joes produkter, tjänster och tillhörande infrastruktur, inklusive mobilappar och webbtjänster.

Rapportering: Om du upptäcker en säkerhetssårbarhet, rapportera den via security@middlebyoutdoor.com. Inkludera följande information:

  • Berörd produkt/tjänst
  • Beskrivning av sårbarhet
  • Steg för att reproducera (om tillämpligt)

Bekräftelse: Vi bekräftar mottagandet av din rapport inom 5 arbetsdagar och ger en preliminär bedömning inom 30 arbetsdagar.

Tack för att du hjälper oss att upprätthålla en säker miljö.

Åtagande till säkerhet

Kamado Joe strävar efter ständiga förbättringar och innovation inom cybersäkerhet för att säkerställa att våra produkter är trygga och säkra för alla användare. Vi följer alla gällande och kommande bestämmelser och utvärderar kontinuerligt våra metoder mot de senaste säkerhetsstandarderna.