Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur Premier Specialty Brands, LLC d/b/a Kamado Joe och dess internationella dotterbolag ("Kamado Joe") samlar in, använder och lagrar särskild information som samlas in från dig som användare av kamadojoe.com ("webbplats"), appen iKamand ("app") eller andra elektroniska kommunikationsformer. Kamado Joe har åtagit sig att respektera din integritet och har skapat denna policy för att informera dig om hur vi använder och skyddar din information.

ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN ELLER APPEN INNEBÄR ATT DU GODKÄNNER DENNA POLICY. OM DU INTE SAMTYCKER TILL DENNA POLICY SKA DU UNDVIKA ATT ANVÄNDA VÅR WEBBPLATS ELLER APP. OM DU FORTSÄTTER ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH/ELLER APPEN EFTER ATT ÄNDRINGAR AV DENNA POLICY HAR PUBLICERATS, ANSES DETTA VARA ETT GODKÄNNANDE AV ÄNDRINGARNA.

Kamado Joe webbsida

Vi samlar in personlig information på olika sätt, inklusive, men inte begränsat till, när du besöker vår webbplats, registrerar dig på webbplats, lägger en beställning, prenumererar på ett nyhetsbrev, fyller i ett formulär samt i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner eller resurser som vi gör tillgängliga på vår webbsida. Vi samlar in följande informationsuppgifter:

Personliga identifieringsuppgifter Namn, e-postadress, postadress, faktureringsadress, telefonnummer och kredit- eller betalkortsinformation
Icke-personlig information IP-adress, namn eller typ av webbläsare, datortyp, teknisk information om din anslutning till webbplatsen, använda internetleverantörer

Kamado Joe-appen och associerade digitala produkter

Kamado Joe-appen erbjuder ytterligare prestanda och funktioner, inklusive att du kan styra vissa funktioner/tillbehör till dina Kamado Joe-grillar eller rökare från en mobiltelefon eller andra enheter som stöds. Kamado Joe och dess tjänsteleverantörer samlar in följande information om du väljer att ansluta din Kamado Joe-grill eller rökare:

Personlig information Namn, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsinformation
Enhetsinformation enhets-ID, samtalsinformation, kontakter, foton och mediefiler, uppgifter från USB-lagring, Bluetooth-inställningar
Teknisk information och användningsinformation produktinteraktionsuppgifter, kraschdata, prestandadata, information om Wi-Fi-anslutningar, nätverksanslutningar
Geolokaliseringsuppgifter GPS- och nätverksbaserade lokaliseringsuppgifter

Hur vi använder insamlad information

Enligt dataskyddslagstiftningen får vi endast använda dina personuppgifter om vi har en giltig anledning att göra det (t.ex. för att följa lagar, fullgöra avtalsförpliktelser, om du har gett ditt samtycke eller om vi har ett legitimt intresse). Ett legitimt intresse är när vi har en affärsmässig eller kommersiell anledning att använda din information som inte åsidosätter dina egna rättigheter och intressen. Kamado Joe samlar in och använder dina personuppgifter för följande legitima affärsmässiga och kommersiella ändamål:

 • För att förbättra kundservicen: Den information du tillhandahåller hjälper oss att svara på dina kundtjänstförfrågningar och supportbehov på ett effektivare sätt.
 • För att anpassa användarupplevelsen: Vi kan använda information i aggregerad form för att förstå hur våra användare som grupp använder de tjänster och resurser som finns på vår webbplats.
 • För förbättring av vår webbplats och app: Vi kan använda din feedback eller insamlade information för att förbättra våra produkter och tjänster.
 • För hantering av betalningar: Vi kan endast använda den information som du lämnar om dig själv när du gör en beställning för att tillhandahålla tjänsten för beställningen. Vi delar inte denna information med utomstående parter utom i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla tjänsten.
 • För att genomföra en kampanj, tävling, undersökning eller annan webbplatsfunktion
 • För att skicka information som du samtyckt till att få om ämnen som vi tror kommer att vara av intresse för dig.
 • För att skicka regelbundna e-postmeddelanden: Vi kan använda e-postadressen för att skicka information och uppdateringar om din beställning eller för att svara på förfrågningar, frågor och/eller andra önskemål. Om du väljer att ansluta dig till vår e-postlista kommer du att få e-postmeddelanden som kan innehålla företagsnyheter, uppdateringar, information om relaterade produkter eller tjänster osv.

Vissa personuppgifter krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig. Om du inte förser oss med den personliga information vi ber om kan det försena eller hindra oss från att tillhandahålla dessa tjänster för dig.

Säljfrämjande kommunikationer

Vi kan använda din personliga information p för att skicka dig uppdateringar (via e-post, sms, telefon eller post) om våra produkter, inklusive specialerbjudanden, kampanjer eller nya produkter.

Vi har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi vanligtvis inte behöver ditt samtycke för att skicka reklam till dig. I de fall då samtycke krävs kommer vi att be om detta samtycke separat och tydligt.

Vi kommer alltid att behandla din personliga information med största respekt och kommer aldrig att sälja eller dela den med andra organisationer utanför Kamado Joe i marknadsföringssyfte.

Du har rätt att, när som helst, avstå från att ta emot reklammeddelanden genom att:

 • Kontakta oss
 • Använda länken "unsubscribe" i e-postmeddelanden eller "STOP"-numret i textmeddelanden, eller
 • Uppdatera dina marknadsföringspreferenser i vår app

Vi kan be dig bekräfta eller uppdatera dina marknadsföringspreferenser om du ber oss att tillhandahålla ytterligare produkter eller tjänster i framtiden, eller om det sker förändringar i lagar, bestämmelser eller vår verksamhetsstruktur.

Cookies

Vår webbplats och/eller app kan använda "cookies" för att förbättra användarupplevelsen. Dina cookies kan placeras på din hårddisk för att registrera och ibland för att samla in information om dig. Du kan välja att ställa in din webbläsare så att den vägrar att ta emot cookies eller så att den varnar dig när cookies skickas. Observera att vissa delar av webbplatsen eller appen kanske inte fungerar korrekt om du väljer att göra detta.

För att hantera och/eller återställa ditt samtycke till cookies, besök sidan Begär/ta bort uppgifter.

Hur vi skyddar din information

Vi använder kommersiellt rimliga metoder för insamling, lagring och barbetning av data samt säkerhetsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, ändring, avslöjande eller borttagning av din personliga information, ditt användarnamn, lösenord, transaktionsinformation och uppgifter som lagras på vår webbplats och/eller app.

Utbyte av känsliga och privata uppgifter mellan webbplatsen och dess användare sker via en SSL-säkrad kommunikationskanal och krypteras och skyddas med digitala signaturer. Vi lagrar inte din personliga information på våra servrar. Vi sparar inte heller kredit- eller betalkortsuppgifter.

Appen lagrar krypterade inloggningsuppgifter samt användarens för- och efternamn på våra servrar på obestämd tid.

Vi samlar endast in personlig identifieringsbar information från användare om de frivilligt lämnar sådan information till oss. Du kan alltid vägra att lämna personlig identifieringsbar information, men det kan hindra dig från att delta i vissa aktiviteter på webbplatsen och/eller i appen.

Delning av din personliga information

Vi varken säljer, byter eller hyr ut din personliga information till andra. Vi kan dela generisk aggregerad demografisk information som inte är kopplad till någon personlig identifieringsbar information om besökare eller användare till våra affärspartners, betrodda dotterbolag och annonsörer i de syften som beskrivs ovan. Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer för att hjälpa oss att driva vår verksamhet, webbplats och app samt för att administrera aktiviteter för vår räkning. Vi kan dela din information med dessa tredjepartstjänsteleverantörer för begränsade ändamål förutsatt att du har gett oss samtycke till detta.

Webbplatser för tredje part

Du kan hitta reklam eller annat innehåll på vår webbplats och/eller app som länkar till webbplatser och tjänster från våra samarbetspartners, leverantörer, annonsörer, sponsorer, licensgivare och andra tredje parter, så har vi ingen kontroll över det innehåll eller de länkar som finns på dessa webbplatser och ansvarar inte för de metoder som används på webbplatser som är länkade till eller från vår webbplats och/eller app. Dessutom kan dessa webbplatser eller tjänster, inklusive deras innehåll och länkar, ständigt förändras. Dessa webbplatser och tjänster kan ha sina egna sekretess- och kundtjänstpolicyer. När du surfar och använder dig av andra webbplatser, inklusive webbplatser som har en länk till vår webbplats, gäller webbplatsens egna villkor och policyer.

Uppgiftsinsamling från tredje part

Tredjepartsföretag kan använda information som inte är personligt identifierbar (t.ex. information om klickströmmar, webbläsartyp, tid och datum, annonser som du klickat på eller bläddrat igenom) under ditt besök på den här webbplatsen för att tillhandahålla annonser för varor och tjänster som kan vara av större intresse för dig.

Om du vill veta mer om intressebaserad annonsering eller om du vill välja bort denna typ av annonsering från de tredje parter som är medlemmar i självreglerande program som Network Advertising Initiative kan du besöka NAI:s webbplats (https://www.networkadvertising.org/) där du kan välja bort intressebaserad annonsering från en eller alla NAI-medlemmar.

Särskilda rättigheter för europeiska invånare

Alla användare i Europa har följande dataskyddsrättigheter:

 • Tillgångsrätt: Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter från Kamado Joe. Vi kan komma att ta ut en liten avgift för tjänsten.
 • Rätten till korrigering: Du har rätt att begära att Kamado Joe korrigerar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att Kamado Joe kompletterar den information som du anser vara ofullständig.
 • Rätten till radering: Du har rätt att begära att Kamado Joe raderar dina personuppgifter på särskilda villkor.
 • Rätten att begränsa hanteringen: Du har rätt att begära att Kamado Joe begränsar hanteringen av dina personuppgifter på särskilda villkor.
 • Rätten att invända mot hanteringen: : Du har rätt att invända mot Kamado Joes hantering av dina personuppgifter på särskilda villkor.
 • Rätten till dataportabilitet: Du har rätt att begära att Kamado Joe överför de uppgifter som vi har samlat in till en annan organisation, eller direkt till dig, på särskilda villkor.

För att leverera tjänster till dig är det ibland nödvändigt för oss att dela din personliga information utanför Europa, t.ex. med våra kontor utanför Europa, utan att du och våra tjänsteleverantörer befinner sig utanför Europa, om du är bosatt utanför Europa, eller om det finns en internationell dimension i de tjänster som vi tillhandahåller dig.

Särskilda rättigheter för invånare i Kalifornien

Användare i Kalifornien har enligt California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA) och vissa andra lagar om sekretess och dataskydd, i tillämpliga fall, rätt att utöva kostnadsfritt:

 • Offentliggörande av personlig information som vi samlar in om dig: Du har rätt att få veta vilka kategorier, källor, ändamål, tredje parter och specifika delar av den personliga information som vi har samlat in om dig eller som din information har delats med.
 • Radera eller beordra våra tjänsteleverantörer att radera din personliga information, med förbehåll för vissa affärsmässiga och juridiska undantag.
 • Använda din personliga information för att diskriminera dig bland annat när det gäller leverans av varor till dig, prissättning av varor eller varornas kvalitet.
 • Sälj inte min personliga information

Ändringar i denna sekretesspolicy

Kamado Joe har rätt att, när som helst uppdatera denna sekretesspolicy. När vi gör det kommer vi att ändra datumet för uppdateringen längst ner på denna sida. Vi uppmanar dig att ofta kontrollera denna sida för att ta del av eventuella ändringar och för att hålla dig informerad om hur vi skyddar den personliga information som vi samlar in. Du bekräftar och godkänner att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna sekretesspolicy och ta del av eventuella ändringar.

Behöver du extra hjälp?

Om du vill ha detta meddelande i ett annat format (till exempel ljud, storstil, punktskrift),kontakta oss.

Kontakta oss

Om du har några frågor angående denna sekretesspolicy, praxis för denna webbplats eller förbindelser med denna webbplats, vänligen kontakta oss på följande adress:

Kamado Joe Europe
Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag, Netherlands
kamadojoe.com/contact-us

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 30 november 2021.