Sälj inte min personliga information

Dina rättigheter finns enligt California Consumer Privacy Act

Den kaliforniska lagen om konsumentintegritet (California Consumer Privacy Act, CCPA) ger dig rättigheter när det gäller hur dina uppgifter eller personlig information behandlas. Enligt lagstiftningen kan invånarna i Kalifornien välja att avstå från att "sälja" sina personuppgifter till tredje part. Enligt CCPA:s definition avser "försäljning" insamling av uppgifter i syfte att skapa reklam och annan kommunikation.Läs mer om CCPA och dina integritetsrättigheter.

Hur du väljer att inte delta

Genom att klicka på länken nedan kommer vi inte längre att samla in eller sälja dina personuppgifter. Detta gäller både tredje part och uppgifter som vi samlar in för att anpassa din upplevelse på vår hemsida eller genom annan kommunikation. Mer information finns i vår sekretesspolicy.