Privacyverklaring en -beleid

Deze privacyverklaring en dit privacybeleid leggen uit hoe Kamado Joe en haar internationale gelieerde bedrijven ('Kamado Joe') bepaalde gegevens verzamelen, gebruiken en onderhouden die zijn verzameld van u, een gebruiker van de website international.kamadojoe.com ('website'), de Kamado Joe-app ('app') of andere elektronische vormen van communicatie. Kamado Joe doet er alles aan om uw privacy te respecteren, en heeft dit beleid opgesteld om u te informeren over hoe wij de van u verzamelde gegevens gebruiken en beschermen.

UW VOORTDUREND GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE APP BETEKENT UW AANVAARDING VAN DIT BELEID. GEBRUIK ONZE WEBSITE OF APP NIET, ALS U NIET INSTEMT MET DIT BELEID. UW VOORTDUREND GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN/OF DE APP NADAT WIJZIGINGEN IN DIT BELEID ZIJN GEPLAATST, WORDT BESCHOUWD ALS EEN AANVAARDING VAN DEZE WIJZIGINGEN.

Wij verzamelen persoonsgegevens van u op verschillende wijzen, inclusief, maar niet beperkt tot, wanneer u onze website bezoekt, u registreert op de website, een bestelling plaatst, u abonneert op een nieuwsbrief, een formulier invult en in verband met andere activiteiten, diensten, functies of hulpbronnen die wij beschikbaar stellen op onze website. Kamado Joe en haar dienstverleners verzamelen de volgende categorieën van gegevens:

De Kamado Joe-app biedt extra werkingsmogelijkheden en -functies, waaronder de mogelijkheid om bepaalde functies/accessoires van uw Kamado Joe-grills of -rokers vanaf een mobiele telefoon of een ander ondersteund apparaat te bedienen. Als u ervoor kiest om uw Kamado Joe-grill of -roker te verbinden, verzamelen Kamado Joe en haar dienstverleners gegevens wanneer u onze app opent, gegevens erin invoert of toegang verkrijgt tot bepaalde diensten of functies die met onze app zijn geassocieerd. Kamado Joe en haar dienstverleners verzamelen de volgende categorieën van gegevens van de app:

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken als wij daarvoor een goede reden hebben (bv. naleving van de wet, het nakomen van contractuele verplichtingen, als u toestemming hebt gegeven, of wanneer wij een legitiem belang hebben). Een legitiem belang betekent dat wij een zakelijke of commerciële reden hebben om uw gegevens te gebruiken, mits dit uw eigen rechten en belangen niet aantast. Kamado Joe verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende legitieme zakelijke en commerciële doeleinden:

 • Betere klantendienst: gegevens die u verstrekt, helpen ons om efficiënter te reageren op uw klantendienstverzoeken en ondersteuningsbehoeften.
 • De ervaring van gebruikers persoonlijk maken: Wij kunnen gegevens in het algemeen gebruiken om te begrijpen hoe onze gebruikers als groep gebruikmaken van de diensten en hulpbronnen die op onze website worden aangeboden.
 • Verbetering van onze website en app: Wij kunnen de door u gegeven feedback of verzamelde gegevens gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren.
 • Verwerking van betalingen: Wij kunnen de gegevens gebruiken die u over uzelf geeft bij plaatsing van een bestelling, uitsluitend om de bestelling uit te voeren. Wij delen deze gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van de dienst.
 • Voor een promotie, wedstrijd, enquête of andere websitefunctie.
 • Verzending van informatie, mits u akkoord bent gegaan met de ontvangst ervan, over onderwerpen die wij interessant achten voor u.
 • Verzending van periodieke e-mails: Wij kunnen het e-mailadres gebruiken om u gegevens en updates met betrekking tot uw bestelling te verzenden, of om te reageren op verzoeken om informatie, vragen en/of andere verzoeken. Als u beslist om u aan te melden voor onze mailinglijst, zult u e-mails ontvangen die bedrijfsnieuws, updates, gerelateerde product- of service-informatie enz. kunnen bevatten.

Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig om u diensten te leveren. Als u de door ons gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kan dit onze dienstverlening aan u vertragen of verhinderen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u updates te zenden (via e-mail, sms'jes, telefoon of de post) over onze producten, inclusief exclusieve aanbiedingen, promoties of nieuwe producten.

Wij hebben een legitiem belang in de verwerking van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden. Dit betekent dat wij doorgaans uw toestemming niet nodig hebben om u promotionele communicaties te zenden. Als uw toestemming vereist is, zullen wij uw toestemming echter afzonderlijk en duidelijk vragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens altijd met het allergrootste respect behandelen en wij zullen ze nooit verkopen of delen met andere organisaties buiten Kamado Joe voor marketingdoeleinden.

U hebt het recht om u wanneer ook af te melden voor ontvangst van promotionele communicatie door:

 • Contact opnemen met ons
 • Klikken op de koppeling Afmelden in e-mails of op het STOP-nummer in sms'jes, of
 • Uw marketingvoorkeuren op onze app bijwerken

Wij kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken, als u ons instrueert om in de toekomst meer producten of diensten te leveren, of als er wijzigingen zijn in de wet, regelgeving of de structuur van ons bedrijf.

Onze website en/of app kunnen gebruikmaken van cookies om de gebruikservaring te verbeteren. Uw cookies kunnen op uw vaste schijf worden geplaatst voor bewaring van documentatie en soms om informatie over u op te volgen. U kunt ervoor kiezen om uw internetbrowser in te stellen om cookies te weigeren of om u te waarschuwen wanneer cookies worden verzonden. U moet wel weten dat bepaalde delen van de website of app misschien niet goed zullen functioneren als u dit doet.

Om uw cookie-toestemming te beheren en/of opnieuw in te stellen, gaat u naar de pagina Gegevens opvragen/verwijderen.

Wij hanteren commercieel redelijke praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en beveiligingsmaatregelen ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, bekendmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, transactiegegevens en gegevens die zijn opgeslagen op onze website en/of app.

Uitwisseling van gevoelige en privégegevens tussen de website en de gebruikers ervan vindt plaats over een met SSL beveiligd communicatiekanaal en is versleuteld en beschermd met digitale handtekeningen. Wij slaan uw persoonsgegevens niet op onze servers op. Wij bewaren ook geen creditcard- of pinpasgegevens.

De app bewaart versleutelde inloggegevens en voor- en achternaam van de gebruiker voor onbepaalde tijd op onze servers.

Wij verzamelen uitsluitend identificerende persoonsgegevens van gebruikers, als zij deze gegevens vrijwillig aan ons verzenden. U kunt altijd weigeren om identificerende persoonsgegevens te verstrekken; dit kan echter maken dat u mogelijk niet kunt meedoen met bepaalde website- en/of app-gerelateerde activiteiten.

Wij verkopen, verhandelen of verhuren uw identificerende persoonsgegevens niet aan of met anderen. Wij kunnen algemene, samengevoegde demografische informatie die niet is gekoppeld aan identificerende persoonsgegevens, over bezoekers en gebruikers delen met onze zakenpartners, vertrouwde gelieerde bedrijven en adverteerders voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van externe dienstverleners om ons te helpen ons bedrijf, de website en de app te runnen, of om namens ons activiteiten te beheren. Wij kunnen uw gegevens delen met deze derden voor beperkte doeleinden, mits u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Mogelijk ziet u advertenties of andere inhoud op onze website en/of app die u koppelen aan de websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij hebben geen controle over de inhoud of koppelingen op deze websites en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden toegepast door websites die zijn gekoppeld naar of van onze website en/of app. Bovendien kunnen deze websites of diensten, ook hun inhoud en koppelingen, voortdurend veranderen. Deze websites en diensten kunnen hun eigen privacy- en klantendienstbeleid hebben. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een koppeling naar onze website hebben, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Externe bedrijven kunnen tijdens uw bezoek aan deze website niet-persoonlijk identificeerbare gegevens gebruiken (bv. clickstream-informatie, browsertype, tijd en datum, onderwerp van advertenties waarop is geklikt of waarover is geschoven), om advertenties weer te geven over goederen en diensten die wellicht interessanter zijn voor u.

Voor meer informatie over op interesse gebaseerde advertenties of om af te melden voor dit soort advertenties door derden die lid zijn van zelfregulerende programma's, zoals NAI (Network Advertising Initiative, de toonaangevende zelfregulerende vereniging), gaat u naar de NAI-website (https://thenai.org/), waar u kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van een NAI-lid of van alle NAI-leden.

Iedere gebruiker in de EU heeft de volgende gegevensbeschermingsrechten:

 • Recht op inzage: U hebt het recht om Kamado Joe kopieën van uw persoonsgegevens te vragen. Wij kunnen een klein bedrag in rekening brengen voor deze dienst.
 • Recht op rectificatie: U hebt het recht te vragen dat Kamado Joe gegevens die volgens u onjuist zijn, corrigeert. U hebt ook het recht te vragen dat Kamado Joe gegevens die volgens u onvolledig zijn, vervolledigt.
 • Recht op gegevenswissing: U hebt het recht te vragen dat Kamado Joe uw persoonsgegevens wist in bepaalde omstandigheden.
 • Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht te vragen dat Kamado Joe de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt in bepaalde omstandigheden.
 • Recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking door Kamado Joe van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht te vragen dat Kamado Joe de door ons verzamelde gegevens doorgeeft aan een andere organisatie of direct aan u in bepaalde omstandigheden.

Om diensten aan u te leveren, is het soms nodig dat wij uw persoonsgegevens buiten de EU delen, bv. met onze kantoren buiten de EU, zonder dat uw en onze dienstverleners buiten de EU zijn gevestigd, als u buiten de EU bent gevestigd, of als er een internationale dimensie is in de diensten die wij aan u leveren.

U hebt mogelijk specifieke privacyrechten in uw staat. Privacyverklaring specifiek voor bepaalde staten en territoria klikken voor meer informatie over uw privacyrechten.

De website en de app zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 16 jaar en richten zich ook niet tot deze leeftijdsgroep. Wij verzamelen niet opzettelijk gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar. Als wij ontdekken dat een kind onder 16 jaar gegevens aan ons heeft verzonden, zullen wij proberen om deze gegevens te verwijderen. Neem contact op met ons als u denkt dat wij misschien gegevens bezitten van een kind jonger dan 16 jaar.

Kamado Joe behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid wanneer ook bij te werken. Als wij dit doen, zal de datum van de laatste bijwerking onderaan in de pagina worden gewijzigd. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen, om op de hoogte te blijven van hoe wij helpen de door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek te lezen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Als u deze kennisgeving in een ander formaat wilt (bijvoorbeeld: audio, grote letters, braille), neem dan contact met ons op.

Voor vragen over dit privacybeleid, de praktijken van deze website of uw handelingen op deze website, neemt u contact op met ons via:

Premier Specialty Brands, LLC
https://international.kamadojoe.com/nl-eu/pages/contact-us
5367 New Peachtree Road, Suite 150
Chamblee, GA 30341

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2023.