Privacyverklaring en -beleid

Deze privacyverklaring licht toe hoe Premier Specialty Brands LLC, handelend onder de naam Kamado Joe, en hun internationale dochterondernemingen (‘Kamado Joe’) omgaan met de informatie die ze verzamelen van u als gebruiker van de website kamadojoe.com (‘Website’), de iKamand-app (‘App’) dan wel andere elektronische vormen van communicatie. Kamado Joe respecteert uw privacy en heeft dit Beleid opgesteld om u ervan op de hoogte te stellen hoe we de van u verzamelde informatie gebruiken en beschermen.

ALS U DE SITE DAN WEL DE APP BLIJFT GEBRUIKEN, HOUDT DAT IN DAT U AKKOORD GAAT MET DIT BELEID. GAAT U NIET AKKOORD MET DIT BELEID, DAN VERZOEKEN WIJ U GEEN GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE WEBSITE EN/OF DE APP. BLIJFT U DE WEBSITE EN/OF DE APP GEBRUIKEN NADAT WIJZIGINGEN IN DIT BELEID BEKENDGEMAAKT ZIJN, DAN WORDT U GEACHT AKKOORD TE ZIJN GEGAAN MET DIE WIJZIGINGEN.

Website Kamado Joe

Wij verzamelen op diverse manieren persoonlijke informatie van u, met inbegrip van doch niet beperkt tot wanneer u onze Website bezoekt, zich registreert op de Website, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een nieuwsbrief, dan wel een formulier invult, en in het kader van andere activiteiten, diensten, functies of hulpmiddelen die wij beschikbaar stellen op onze Website. Wij verzamelen de volgende soorten informatie:

Persoonlijk Identificeerbare Informatie Naam, e-mailadres, huisadres, factuuradres, telefoonnummer en informatie over creditcard of bankpas
Niet-persoonlijke informatie IP-adres, naam of type browser, soort computer, technische informatie over verbinding met de website, gebruikte internetproviders

Kamado Joe-app en bijbehorende digitale producten

De Kamado Joe-app beschikt over aanvullende mogelijkheden en functies, waaronder het bedienen van bepaalde functies/accessoires van uw Kamado Joe-grill of rookoven vanaf een mobiele telefoon of andere ondersteunde apparatuur. Indien u verbinding maakt met uw Kamado Joe-grill of rookoven, verzamelen Kamado Joe en hun dienstverlenende bedrijven de volgende soorten informatie:

Persoonlijke informatie Naam, e-mailadres, telefoonnummer, informatie over creditcard
Informatie over apparatuur Apparatuur-ID, gespreksinformatie, contacten, foto’s en mediabestanden, gegevens over usb-opslag, Bluetooth-instellingen
Technische informatie en gebruiksgegevens Gegevens over productinteractie, crashgegevens, prestatiegegevens, informatie over wifi-verbinding, netwerkverbindingen
Geolocatiegegevens GPS en netwerkgerelateerde locatiegegevens

Hoe wij gebruikmaken van de informatie die we verzamelen

Krachtens de wet op de gegevensbescherming mogen we uw persoonlijke informatie alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben (bijvoorbeeld om te voldoen aan wet- en regelgeving, om te voldoen aan contractuele verplichtingen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer we er een legitiem belang bij hebben). Van een legitiem belang is sprake wanneer we voor het gebruik van uw gegevens een bedrijfsmatige of commerciële reden hebben die niet zwaarder weegt dan uw eigen rechten en belangen. Kamado Joe verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie voor de volgende legitieme zakelijke en commerciële doeleinden:

 • Verbeteren van dienstverlening aan klanten: de informatie die u verstrekt, helpt ons om beter in te spelen op uw vragen op het gebied van klantenservice en uw behoeften aan technische ondersteuning;
 • Personaliseren van gebruikerservaring: we kunnen de verzamelde informatie gebruiken om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze gebruikers als groep gebruikmaken van de diensten en hulpmiddelen die onze Website biedt;
 • Verbeteren van onze Website en onze App: door u verstrekte feedback en verzamelde informatie kunnen we gebruiken om onze producten en diensten te verbeteren;
 • Verwerken van betalingen: de informatie die u over uzelf verstrekt bij het plaatsen van een bestelling mogen wij alleen gebruiken ten behoeve van het uitvoeren van die bestelling. We delen deze informatie niet met derden, behalve voor zover noodzakelijk om de bestelling uit te voeren;
 • Publiceren van een actie, prijsvraag, enquête of andere functie op de Website;
 • Met uw toestemming toesturen van informatie over onderwerpen waarvan we denken dat die interessant voor u zijn;
 • Periodiek versturen van e-mailberichten: uw e-mailadres kunnen we gebruiken om u informatie en updates te sturen met betrekking tot uw bestelling of voor het beantwoorden van vragen en/of verzoeken. Als u aangeeft dat u wilt worden opgenomen op onze mailinglist, ontvangt u e-mails met o.a. nieuws over ons bedrijf, updates, informatie over gerelateerde producten of diensten, enzovoorts.

Om u van dienst te kunnen zijn hebben we bepaalde persoonlijke informatie van u nodig. Als u de gevraagde persoonlijke informatie niet verstrekt, kan dat tot gevolg hebben dat we u niet tijdig of in het geheel niet van dienst kunnen zijn.

Communicatie voor reclamedoeleinden

Uw persoonlijke informatie kunnen we gebruiken om u updates te sturen (via email, WhatsApp- of sms-berichten, telefonisch of per post) over onze producten, met inbegrip van exclusieve aanbiedingen, acties of nieuwe producten.

Wij hebben een legitiem belang bij het verwerken van uw persoonlijke informatie voor reclamedoeleinden. Dit betekent dat wij doorgaans geen toestemming van u nodig hebben om u reclameboodschappen te sturen. Waar dergelijke toestemming wel vereist is, zullen wij daar afzonderlijk en duidelijk om vragen.

Uw persoonlijke informatie behandelen we altijd met het grootste respect; wij zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden verkopen of delen met andere organisaties buiten Kamado Joe.

U hebt te allen tijde het recht om af te zien van het ontvangen van reclameboodschappen. Daartoe kunt u:

 • Contact met ons opnemen;
 • Gebruikmaken van de link ‘afmelden’ in e-mailberichten of een sms-bericht sturen met het woord ‘STOP’, of
 • Uw marketingvoorkeuren in onze App bijwerken.

Wij kunnen u vragen om uw marketingvoorkeuren te bevestigen of bij te werken als u ons in de toekomst vraagt om meer producten of diensten te leveren, bij wijzigingen in wet- of regelgeving, of bij wijzigingen in de opzet van ons bedrijf.

Cookies

Op onze Website en/of in de App kunnen wij ‘cookies’ gebruiken voor een optimale gebruikerservaring. De cookies die op uw harde schijf geplaatst worden, stellen ons in staat om bij te houden wie onze Website en/of de App bezoekt; soms gebruiken wij ze om informatie over u bij te houden. Uw browser kunt u zo instellen dat alle cookies geweigerd worden of dat u bericht krijgt wanneer er cookies geplaatst worden. Houd er in dat geval wel rekening mee dat bepaalde onderdelen van de Website of de App dan misschien niet naar behoren functioneren.

Om uw cookie-toestemming te beheren en/of opnieuw in te stellen, gaat u naar de pagina Gegevens opvragen/verwijderen.

Hoe wij uw informatie beschermen

Wij hanteren commercieel verantwoorde methoden voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens en hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonlijke informatie, gebruikersnaam, wachtwoord, transactie-informatie en gegevens die opgeslagen zijn op onze Website en/of de App te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, wijziging, verspreiding en vernietiging.

Het uitwisselen van gevoelige en privégegevens tussen de Website en de gebruikers geschiedt via een SSL-beveiligd communicatiekanaal, versleuteld en beveiligd door middel van digitale handtekeningen. Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet op onze servers. Evenmin bewaren wij gegevens over creditcards of bankpassen.

Via de App worden versleutelde inloggegevens met voor- en achternaam van de gebruiker voor onbepaalde tijd bewaard op onze servers.

Wij verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers als zij dergelijke informatie vrijwillig aan ons verstrekken. U kunt altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken; dit kan u echter wel beletten om deel te nemen aan bepaalde activiteiten die gerelateerd zijn aan de Website en/of de App.

Persoonlijke informatie delen

Uw persoonlijk identificeerbare informatie zullen wij nooit aan anderen verkopen, verhandelen of verhuren. Algemene verzamelde demografische informatie over bezoekers en gebruikers die niet gekoppeld is aan enige persoonlijk identificeerbare informatie kunnen wij wel ten behoeve van de bovengenoemde doeleinden delen met onze zakenpartners, vertrouwde gelieerde bedrijven en adverteerders. We maken gebruik van externe dienstverleners om ons bedrijf, de Website en de App te exploiteren of om activiteiten namens ons uit te voeren. Uw informatie kunnen we voor beperkte doeleinden met deze derden delen, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Websites van derden

Op onze Website en/of in de App kunt u reclame of andere content aantreffen die linkt naar de websites en diensten van onze partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers en andere derden. Wij hebben geen zeggenschap over de content of de links op deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de werkwijzen van websites die gelinkt zijn aan of waarnaar gelinkt wordt vanaf onze Website en/of de App. Dergelijke websites en diensten kunnen hun eigen beleid hanteren ten aanzien van privacy en klantenservice. Voor het bezoeken van en interactie op welke andere website dan ook, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan onze Website, gelden de eigen voorwaarden en het eigen beleid van die website.

Gegevensverzameling door derden

Externe bedrijven kunnen tijdens uw bezoek aan deze Website gebruikmaken van niet-persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld klikgegevens, soort browser, datum en tijd, onderwerp van reclame die wordt aangeklikt of doorgescrold) voor het tonen van reclame over goederen en diensten die mogelijk interessanter voor u zijn.

Voor meer informatie over reclame op basis van interesse of om u af te melden voor dergelijke reclame van derden die aangesloten zijn bij zelfregulerende programma’s als het Network Advertising Initiative kunt u terecht op de website van het NAI (https://www.networkadvertising.org/). Hier kunt u zich afmelden voor reclame op basis van interesse van een of alle leden van het NAI.

Specifieke rechten voor ingezetenen van Europa

Voor elke gebruiker binnen Europa gelden de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht op inzage: u hebt het recht om Kamado Joe te vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens. Voor deze dienst kunnen wij u een kleine vergoeding in rekening brengen;
 • Het recht op rectificatie: u hebt het recht om Kamado Joe te vragen om informatie die volgens u onjuist is te corrigeren. Voorts hebt u het recht om Kamado Joe te vragen om informatie die volgens u onvolledig is aan te vullen;
 • Het recht op vergetelheid: u hebt het recht om Kamado Joe te vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden;
 • Het rechts op beperking van de verwerking: u hebt het recht om Kamado Joe te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking: : u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kamado Joe, onder bepaalde voorwaarden;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u hebt het recht om Kamado Joe te vragen om de gegevens die we verzameld hebben over te dragen aan een andere organisatie of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Voor het uitvoeren van bepaalde diensten kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw persoonlijke informatie te delen buiten Europa, bijvoorbeeld met onze kantoren buiten Europa, zonder dat uw en onze dienstverleners zich buiten Europa bevinden, als u woonachtig bent buiten Europa, of wanneer er sprake is van een internationale dimensie bij de diensten die we aan u leveren.

Specifieke rechten voor ingezetenen van Californië

Krachtens de California Consumer Privacy Act van 2018 (CCPA) en bepaalde andere wetgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming, waar van toepassing, hebben gebruikers in Californië de volgende rechten, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn:

 • Inzage in persoonlijke informatie die we over u verzamelen: u hebt het recht om te weten wat voor soort informatie en welke specifieke informatie we over u verzameld hebben en uit welke bronnen, en met welke derden uw informatie gedeeld is;
 • Wissen van uw persoonlijke informatie of onze serviceproviders daartoe te instrueren, bepaalde zakelijke en wettelijke uitzonderingen daargelaten;
 • Niet gediscrimineerd te worden op basis van uw persoonlijke informatie voor wat betreft o.a. het leveren van goederen, de prijsstelling van goederen of de kwaliteit van goederen.
 • Verkoop mijn persoonlijke gegevens niet

Wijzigingen in dit privacybeleid

Het staat Kamado Joe te allen tijde vrij om dit privacybeleid bij te werken. In dat geval zullen we de datum van bijwerken onder aan deze pagina aanpassen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop wij de verzamelde persoonlijke informatie beschermen. U erkent en stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om dit privacybeleid periodiek opnieuw te bekijken en wijzigingen gewaar te worden.

Hebt u hulp nodig?

Wilt u deze kennisgeving in een andere vorm (bijvoorbeeld audio, grote letters, braille), neem dan contact met ons op.

Contact opnemen

Hebt u vragen over dit Privacybeleid, de werkwijze van deze Website of uw bezoek aan deze Website, neem dan contact met ons op via:

Kamado Joe Europe
Lange Voorhout 86
2514 EJ Den Haag, Netherlands
kamadojoe.com/contact-us

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 30 november 2021.